För utställare

 

›› 1. ALLMÄNT
Arrangör: Jakobstads Golf r.f., Liga Jaro
Plats: Tellushallen, Jakobstad
Tid: 2-3.4.2016
Anmälan före: 21.3.2016
Öppettider: lö 2.4. kl. 10-17, sö 3.4. kl. 10-17

›› 2. RESERVERING AV MONTER
Bindande reservering av monterutrymme görs genom att fylla i denna blankett.

FÖRSÄLJNING:
Jimmy Wargh

050 5678 057
jimmy.wargh(at)ffjaro.fi

›› 3. MONTERHYRA
Färdig monter
4 m² - 380€
6 m² - 540€
8 m² - 680€
10 m² - 800€
> 10 m² - 75€/m²

Golvutrymme
12 m² - 600€
24 m² - 1100€
48 m² - 1900€

Utrymmeskrävande föremål
100 m² - 1500€
150 m² - 2000€
200 m² - 2350€

El - 50€
Kraftström - 70€

›› 4. UTSTÄLLAR- OCH KUNDINBJUDNINGSKORT
Monterhyran inkluderar 4 utställarkort. För extra kort debiteras 5 €. Kundinbjudningskort 6 €/st..

›› 5. UTSTÄLLARE OCH PRODUKTER
Endast de produktgrupper som angetts på anmälningsblanketten får finnas i montern.

›› 6. ANNULLERINGSVILKORT
Utställaren har rätt att annullera sitt deltagande.Annulleringen bör alltid ske skriftligt. Om annullering av utställningsplats görs mer än 60 dagar före mässan debiteras 100 €. Ifall annulleringen görs mindre än 60 dagar före mässan debiterar arrangören hela monteravgiften. Anmälningsavgift återbetalas ej.

Nyttjanderätten till montern återgår till arrangören:
a) om inte monterhyran erlagts inom fastställd tid.

b) om inte utställaren tar montern i besittning senast dagen innan öppningsdagen kl. 17.00.
›› 7. TILLSTÅND OCH FÖRSÄKRINGAR
Utställaren ansvarar själv för ansvars- och andra försäkringar som utställaren anser vara nödvändiga. Mässarrangören anhåller om behövliga försäljnings och TEOSTO -tillstånd.